Badminton Club Vlist

Recreatief badmintonnen in alle speelsterktes

Contributie

De contributie voor het komende speelseizoen wordt ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld.  Voor seizoen 2022/2023: 

  • Recreanten €110,00

Kom vrijblijvend 3 keer proefspelen, zonder kosten en wordt aansluitend lid.

Het verenigingsjaar loopt van juli  t/m  juni

Bankrelatie:

Rabo-Bank rekeningnummer: NL80 RABO 0118 5381 44  t.n.v. B.C.Vlist.

Opzeggingen:

Opzeggingen dienen 6 weken voor het einde van het speelseizoen, dus medio mei schriftelijk  of per mail naar bestuur@bcvlist.nl bij het bestuur te worden gemeld.